cilji

  • Spremenimo svet okoli nas

    28. DAN IZZIVA – 30 DNI PRIJAZNOSTI OZ. DOBRIH DEJANJ

    Če imamo vizijo, smo bolj zadovoljni in manj zagrenjeni, kar posledično pomeni več PRIJAZNOSTI med ljudmi. ?? Napišimo si 10 osebnih ciljev. Naj bodo konkretni: rad bi obiskal safari (in kraj); rad bi imel podjetje, ki se bo ukvarjalo z (in napišemo), rad bi izboljšal svojo kondicijo, tako da bom lahko pretekel 10km brez večjega napora itd. Potem pa napišimo, kaj lahko naredimo danes, v izolaciji, da začnemo počasi uresničevati svoje cilje. Če pa ste zelo pogumni, pa CILJE PODELITE z nami. ???